Klub Polonia Christiana | Wiadomości

   
 

Współpraca Krakowa z Trondheim

  • Drukuj
  • Email

wspolpraca-krakowak-z-trondheimKraków i Trondheim chcą nawiązać ścisłe, partnerskie kontakty, gdyż to właśnie one stwarzają szansę na wzajemną promocję i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Formalne relacje partnerskie, które zostaną zatwierdzone przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miast, mają stanowić bazę tej współpracy. List zakłada powołanie grup roboczych w Krakowie i Trondheim, których zadaniem będzie wskazanie obszarów wspólnych działań i wymiany doświadczeń. Pod uwagę brane będą takie obszary, jak: zarządzanie miejskie, edukacja i kultura oraz promocja gospodarcza.

Został również podpisany list intencyjny w sprawie planowanej współpracy między Norweskim Uniwersytetem Nauki i Techniki (Norwegian University of Science and Technology NTNU) w Trondheim a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Źródło: www.amb-norwegia.pl